Regulamin

Regulamin zakupów

 

Sklep internetowy antykwariatgorzow.com.pl, działający pod adresem , http://www.antykwariatgorzow.com.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Tomasz Konarski ul. Chrobrego 26, 66-400 Gorzów Wlkp.  NIP 5991520400, REGON 142799272

 Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:  

a. poczty elektronicznej: antykwariatgorzow@onet.pl

b. telefonicznie: +48 608 622 414

c. pisemnie na adres: Antykwariat Gorzów ul. Chrobrego 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

SŁOWNICZEK: 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane. 

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim antykwariatgorzow.pl  dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych towarów do punktu odbioru zamówień. 

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal znajdujący w punkcie sprzedaży stacjonarnej tj.: Antykwariat Gorzów ul. Chrobrego 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Warunki realizacji zamówienia 

Zamówienia można składać: 

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.antykwariatgorzow.com.pl,

2. W punktach odbioru zamówień 

3. Telefonicznie +48 608 622 414

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. 

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a antykwariatgorzow.com.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę. 


Ceny produktów 

1. Ceny na stronie antykwariatgorzow.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. 

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce, płycie lub innym towarze nie zawierają kosztów dostawy. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie antykwariatgorzow.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie. 

Modyfikacja zamówienia 

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki. 

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt") 

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana. 

Formy płatności 

Zapłaty za zamówienia można dokonać: 

Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień: 

1. Osobiście gotówką lub kartą - w przypadku, gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień 

Gdy zamówienie ma być wysłane: 

1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki. 

2. Przelewem bankowym na konto: mBank 05 1140 2004 0000 3002 5056 8054

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia. 
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu zapłaty za zamówienie.  

Warunki reklamacji

Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 1 rok.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem antykwariatgorzow@onet.pl

lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

Antykwariat Gorzów ul. Chrobrego 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Do przesyłki z reklamowanym produktem dołącz otrzymane z nim/nimi akcesoria, paragon lub fakturę.

 

Zwrot towaru / odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy/zwrot towaru wynosi 14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

 

Adres do zwrotu:  

Antykwariat 

Chrobrego 26

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Do przesyłki ze zwracany produktem dołącz otrzymane z nim/nimi akcesoria, paragon lub fakturę oraz oświadczenie  Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf .

Do przesyłki z reklamowanym produktem dołącz otrzymane z nim/nimi akcesoria, paragon lub fakturę.


Dane osobowe 

1. Rejestrując się w antykwariatgorzow.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 


Postanowienia końcowe 

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z antykwariatgorzow.com.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z antykwariatgorzow.com.pl oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy. 

2. antykwariatgorzow.com.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a antykwariatgorzow.pl, 
– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z antykwariatgorzow.pl umowy, 
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a antykwariatgorzow.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. 
– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Obecność towarów na stronach antykwariatgorzow.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09 sierpnia 2021 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl